Tag «Unsatisfied»

Love Is Not Enough 2.5/5 (2)

Love Is Not Enough

  Author: Mia.cake     My name is Nicole 30 years old married for almost 5 years kay Ray na mas matanda sa akin ng 4 years, typical housewife for now at nakatira kami sa bahay ng magulang ni Ray, wala akong trabaho dahil na rin ayaw ng asawa ko. Kasama ko sa bahay ang …

error: Alert: Content is protected !!