Lumaki akong walang ina, tanging ang pagpapalaki lang ng isang ama ang aking natamo.

Libog Stories
error: Alert: Content is protected, bawal kopyahin!