Sinigang, Masarap Kapag Tag-ulan

Sinigang, Masarap Kapag Tag-ulan

Malibog.Bastardo.Manginginom ng tuba.Latak ng maduming lipunan.Nabubuhay sa kahapon.
GinoongKidlat
Latest posts by GinoongKidlat (see all)

Written by GinoongKidlat   Konting ulan lang at bumabaha na kaagad dito sa lugar namin.Punyeta,naibabalita…

Libog Stories
error: Alert: Content is protected, bawal kopyahin!