Anal, Fetish, First Time, Gay Male, Mature, Taboo  
A person who loves taboo and forbidden fantasies.
Hellocupid ChedengRoss
Latest posts by Hellocupid ChedengRoss (see all)

Written by Hellocupid / ChedengRoss   Bandang alas-dyis nang mapagdesisyonan ng tatlong lalaki na tapusin…

Pagkaakit: A Son’s Lust (Kabanata 15)
Anal, Fetish, First Time, Gay Male, Mature, Taboo  

Pagkaakit: A Son’s Lust (Kabanata 15)

A person who loves taboo and forbidden fantasies.
Hellocupid ChedengRoss
Latest posts by Hellocupid ChedengRoss (see all)

Written by Hellocupid / ChedengRoss   Bakasyon na… Iyan ang nasa isip ni Wanjo habang…

Pagkaakit: A Son’s Lust (Kabanata 14)
Anal, Fetish, First Time, Gay Male, Mature, Taboo  

Pagkaakit: A Son’s Lust (Kabanata 14)

A person who loves taboo and forbidden fantasies.
Hellocupid ChedengRoss
Latest posts by Hellocupid ChedengRoss (see all)

Written by Hellocupid / ChedengRoss   Sabado ng umaga, kasalukuyang nagwawalis si Wanjo sa sala…

Pagkaakit: A Son’s Lust (Kabanata 12&13 )
Anal, Fetish, First Time, Gay Male, Mature, Taboo  

Pagkaakit: A Son’s Lust (Kabanata 12&13 )

A person who loves taboo and forbidden fantasies.
Hellocupid ChedengRoss
Latest posts by Hellocupid ChedengRoss (see all)

Written by Hellocupid / ChedengRoss   “Buti nakarating agad kayo” bungad sa kanila ni Nympha…

Pagkaakit: A Son’s Lust (Kabanata 11)
Anal, Fetish, First Time, Gay Male, Mature, Taboo  

Pagkaakit: A Son’s Lust (Kabanata 11)

A person who loves taboo and forbidden fantasies.
Hellocupid ChedengRoss
Latest posts by Hellocupid ChedengRoss (see all)

Written by Hellocupid / ChedengRoss   Lunes ng umaga nang magpasama si Wanjo sa amang…

Pagkaakit: A Son’s Lust (Kabanata 10)
Anal, Fetish, First Time, Gay Male, Mature, Taboo  

Pagkaakit: A Son’s Lust (Kabanata 10)

A person who loves taboo and forbidden fantasies.
Hellocupid ChedengRoss
Latest posts by Hellocupid ChedengRoss (see all)

Written by Hellocupid / ChedengRoss   Note: Mild scenes only here, next chapter na ang…

Pagkaakit: A Son’s Lust (Kabanata 9)
Anal, Fetish, First Time, Gay Male, Mature, Taboo  

Pagkaakit: A Son’s Lust (Kabanata 9)

A person who loves taboo and forbidden fantasies.
Hellocupid ChedengRoss
Latest posts by Hellocupid ChedengRoss (see all)

Written by Hellocupid / ChedengRoss   Hindi alam ni Wanjo kung bakit sumusunod siya sa…

Pagkaakit: A Son’s Lust (Kabanata 8)
Anal, Fetish, First Time, Gay Male, Mature, Taboo  

Pagkaakit: A Son’s Lust (Kabanata 8)

A person who loves taboo and forbidden fantasies.
Hellocupid ChedengRoss
Latest posts by Hellocupid ChedengRoss (see all)

Written by Hellocupid / ChedengRoss   Ilang araw nang tumutulong si Wanjo sa pagbabantay sa…

Pagkaakit: A Son’s Lust (Kabanata 7)
Anal, Fetish, First Time, Gay Male, Mature, Taboo  

Pagkaakit: A Son’s Lust (Kabanata 7)

A person who loves taboo and forbidden fantasies.
Hellocupid ChedengRoss
Latest posts by Hellocupid ChedengRoss (see all)

Written by Hellocupid / ChedengRoss   “Ito na ba lahat?” inilapag ng kanyang Itay ang…

Pagkaakit: A Son’s Lust (Kabanata 6)
Anal, Fetish, First Time, Gay Male, Mature, Taboo  

Pagkaakit: A Son’s Lust (Kabanata 6)

A person who loves taboo and forbidden fantasies.
Hellocupid ChedengRoss
Latest posts by Hellocupid ChedengRoss (see all)

Written by Hellocupid / ChedengRoss   “Napag-isipan ko na Lucio, dahil sapat na rin naman…

Pagkaakit: A Son’s Lust (Kabanata 5)
Anal, Fetish, First Time, Gay Male, Mature, Taboo  

Pagkaakit: A Son’s Lust (Kabanata 5)

A person who loves taboo and forbidden fantasies.
Hellocupid ChedengRoss
Latest posts by Hellocupid ChedengRoss (see all)

Written by Hellocupid / ChedengRoss   Buong ingat na inilapag ni Lucio ang anak sa…

Pagkaakit: A Son’s Lust (Kabanata 4)
Anal, Fetish, First Time, Gay Male, Mature, Taboo  

Pagkaakit: A Son’s Lust (Kabanata 4)

A person who loves taboo and forbidden fantasies.
Hellocupid ChedengRoss
Latest posts by Hellocupid ChedengRoss (see all)

Written by Hellocupid / ChedengRoss   Matapos ang unos na dulot ng ulan ay natapos…

Pagkaakit: A Son’s Lust (Kabanata 3)
Anal, Fetish, First Time, Gay Male, Mature, Taboo  

Pagkaakit: A Son’s Lust (Kabanata 3)

A person who loves taboo and forbidden fantasies.
Hellocupid ChedengRoss
Latest posts by Hellocupid ChedengRoss (see all)

Written by Hellocupid / ChedengRoss   Marahang pagyugyog ang nagpagising sa natutulog na si Wanjo….

Pagkaakit: A Son’s Lust (Kabanata 2)
Anal, Fetish, First Time, Gay Male, Mature, Taboo  

Pagkaakit: A Son’s Lust (Kabanata 2)

A person who loves taboo and forbidden fantasies.
Hellocupid ChedengRoss
Latest posts by Hellocupid ChedengRoss (see all)

Written by Hellocupid / ChedengRoss   Abala sa paghahanda ng hapunan si Wanjo ng mag-gagabing…

Pagkaakit: A Son’s Lust (Kabanata 1)
Anal, Fetish, First Time, Gay Male, Mature, Taboo  

Pagkaakit: A Son’s Lust (Kabanata 1)

A person who loves taboo and forbidden fantasies.
Hellocupid ChedengRoss
Latest posts by Hellocupid ChedengRoss (see all)

Written by Hellocupid / ChedengRoss   June 18, 2022 Hello! Newbie here. I wrote this…

Libog Stories