Balong: Bakit nagmamadali ka nang umuwi?

Yana: Nakalimutan mo na ba? It’s nanay Jovie’s birthday.

Libog Stories