Makalipas ang paghahanda nilang anim ay nagtungo na silang lahat sa lugar na pinagbagsakan ng meteorite. Nagsimula na silang magpanorte.

Libog Stories