Tag «yound and old»

Stranded with my Professors 2 3.55/5 (11)

Stranded with my Professors 1
This Story is part 2 of 4 in the series Stranded with my Professors

Written by Wet Lady   Pagpapatuloy…   Lumipas ang buong hapon pero wala kaming nakita na kahit isa pa sa mga kasamahan namin. Alas otso na ng gabi. Nakaraos na kami sa hapunan namin. May mga bunga ang punong bayabas at mangga kaya nakatawid sa gutom namin..   Naglatag na si Sir Dean sa papag …

error: Alert: Content is protected !!