Tag «Dan»

Ang Mga Tukso Sa Buhay Ni Dan (Book 2) – Chapter 3 – The Agreement 4.45/5 (11)

Ang Mga Tukso Sa Buhay Ni Dan [2] - Chapter 1 - Warmth After The Storm
This Story is part 3 of 3 in the series Ang Mga Tukso Sa Buhay Ni Dan BOOK 2

Written by Van_TheMaster   Chapter 3 Mabigat ang pakiramdam na ibinaba ni Christine ang hawak na telepono pagkatapos nilang mag-usap ni Angela. Nais niyang naroon sana siya sa pag-uwi ni Dan ngunit narito siya ngayong kasama si Brandon. Napabuntunghininga na lamang siya dahil sa sitwasyong wala siyang magawa. Ngayong sina Dan at Angela lamang ang …

Ang Mga Tukso Sa Buhay Ni Dan (Book 2) – Chapter 2 – Acceptance 4.17/5 (12)

Ang Mga Tukso Sa Buhay Ni Dan [2] - Chapter 1 - Warmth After The Storm
This Story is part 2 of 3 in the series Ang Mga Tukso Sa Buhay Ni Dan BOOK 2

Written by Van_TheMaster   Chapter 2 Pasado alas-otso ng gabi. Sa tahanan nina Christine ay kanina pa naiinip ang kanyang mga magulang na naghihintay sa kanya sa salas ng kanilang marangyang tahanan. Ilang gabi ng ganito palagi ang pag-uwi ng kanilang nag-iisang anak na hindi nila kapwa ikinatutuwang mag-asawa. “Amanda, this is the last night …

Ang Mga Tukso Sa Buhay Ni Dan (Book 2) – Chapter 1 – Warmth After The Storm 5/5 (16)

Ang Mga Tukso Sa Buhay Ni Dan [2] - Chapter 1 - Warmth After The Storm
This Story is part 1 of 3 in the series Ang Mga Tukso Sa Buhay Ni Dan BOOK 2

Written by Van_TheMaster   Chapter 1 Tahimik na naghahanda si Alice ng hapunan ng mapansin niyang nagtungo ang asawang si Anton sa sarili nitong minibar. Pagkatapos ng insidenteng nangyari kay Dan ay halos hindi na silang dalawa nag-uusap. Masama pa din ang loob niya dahil sa ginawa nitong desisyon na muntik ng maging dahilan ng …

error: Alert: Content is protected !!