Basta May Sabit… Masarap 9 (Bro, Patulay Naman) No ratings yet.