Si Mika Ang Gf Ng Aking Pamangkin P17, Ending (Unang Bahagi) 5/5 (1)