Series: Photoshoot

Photoshoot (Part 2)

This Story is part 2 of 2 in the series Photoshoot

Author: junkabul   Ang pagpapatuloy: Nang matant’ya nito na nailabas na ang kanyang tamud ay hinugot niya ito mula sa aking...