Ang Pagkamulat

This Story is part 1 of 1 in the series Ang Pagkamulat

Author: bikerider   Maraming mga bagay sa mundo na maaring pagdaanan nang isang tao sa buhay niya na mag dudulot...