Series: A Heady Edsa Experience

A Heady Edsa Experience 1

Author:┬áPadr3   Ang kuwentong ito ay hango sa totoong pangyayari, anuman ang pagkakahawig sa pagsasalaysay, pangalan at lugar ay hindi sinasadya ng may akda. Nangyari...

A Heady Edsa Experience 2

Author:┬áPadr3   Sa Pagpapatuloy. Umuwi ako sa amin at nagdahilan kay madre na may kina canvass na paninda. Masusi niya akong tinitigan inaarok kung nagsasabi...